» Úvodní stránka »   
 

 

Obec Chlistov
Chlistov 54
33901  Klatovy
IČ: 573566
bankovní spojení: 28728351/0100

telefon: 376399892
ouchlistov@tiscali.cz


ID datové schránky: hycbjwy

Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 20:00

rss  | mapa serveru  | 
   Obec Chlistov oznamuje

9.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
...
5.4.2019
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
...
25.3.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
...
8.3.2019
Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Chlistov konané dne 15. 03. 2019
...
31.1.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.
...
23.1.2019
Dražební vyhláška - Karel Jiřík
...
9.1.2019
Vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoke Plzeňského kraje
...
27.12.2018
Schválené Rozpočtové opatření č. 10 obce Chlistov ke dni 31. 12. 2018
...
27.12.2018
Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Chlistov
...
22.12.2018
OZV 1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
...
22.12.2018
Informace o Střednědobém výhledu rozpočtu obce Chlistov na rok 2020 - 2023
...
22.12.2018
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Chlistov na roky 2020 - 2023
...
22.12.2018
Schválený Rozpočet obce Chlistov na rok 2019
...
22.12.2018
Informace o Rozpočtu obce na rok 2019
...
15.12.2018
Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu - Státní statek Jeneč
...
23.11.2018
Výzva k vlastníkům lesa
...
11.10.2018
ÚP Chlistov - změna č. 1
...
25.6.2018
Schválený Závěrečný účet obce Chlistov za rok 2017
...
2.10.2014
DSO Ostružná - brožura
Dobrovolný svazek obcí Ostružná tvoří městys Kolinec a obce Velhartice, Mokrosuky, Chlistov, Hlavňovice a Číhaň. Tyto obce pak společně realizují celou řadu projektů a jedním z nich je i projekt s názvem „Poznejte s dětmi krajinu kolem řeky Ostružné“, který vznikl díky finanční podpoře v rámci Dispozičního fondu v intencích Programu příhraniční spolupráce, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Jeho součástí je tato brožura a také informační film na DVD, který ji doplňuje. DVD s filmem a brožura v tištěné podobě jsou k dispozici na obecním úřadě. ...

3.7.2016
Portál veřejného zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chlistov ...
13.1.2012
Elektronická podatelna
Zveřejnění informací podle § 3 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu); a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách. ...