Venkovský dům čp. 32


 
 
 
 
Patrový roubený dům s pavláčkou na boční straně a předsazenou lomenicí v průčelí. Příklad lidové architektury 19. století. Samostatně stojící chalupa na obdélném půdorysu, podélnou osou orientovaná ve směru V-Z. Chalupa na zvýšené podezdívce, obytná část sroubená z hraněných bílených trámů.

Střecha chalupy sedlová, k západu ukončená polovalbou a k východu skosená do protažené zhoupnuté valby, pokrytá eternitovými šablonami. Západní štítové průčelí se zvýšenou podezdívkou. Přesahy trámů roubení nesou trám vynášející pološtít.

Pološtít předsazený obložený svisle kladenými prkny, k jihu pult střechy prodloužený o menším sklonu. Střecha ukončena polovalbou. Podélné jižní průčelí s dřevěnou pavláčkou, o dvou osách.

Pavláčka přístupná u západního nároží schodnicovým přímým dřevěným schodištěm při obvodové stěně, s plným prkenným zábradlím. Pavláčka vyložena na dřevěných krakorcích, s plnou prkennou poprsní.

V ose k východnímu nároží obdélný vstup s tesařským ostěním a jednokřídlými prkennými dveřmi. Okap předsazený na vazných trámech kryje pavláčku, na stranách hranolové dřevěné sloupky, ve středu sloupek dřevěný ozdobně profilovaný. K východnímu průčelí přiléhá otevřený přístavek krytý pultovou střechou, navazující na valbu střechy stavení.