Úprava vnitřního prostoru hřbitova v Chlistově


 
 
 
 
Jednalo se o úpravu části stávajícího vnitřního prostoru hřbitova v Chlistově, která byla zatravněná a navazovala na vedlejší vchod na hřbitov a byla nevyužitá.

Záměrem připravované akce je využít tuto plochu jako místo pro návštěvníky hřbitova, kde by si mohli odpočinout, popřípadě si sednout na lavičku a zavzpomínat na své nejbližší a rovněž tuto plochu použít příležitostně jako manipulační pro správce hřbitova, vlastníky hrobových míst, při opravě nebo nové výstavbě hrobového místa.

Místo stávající nevyužité travnaté plochy byla provedena zpevněná plocha a to od stávající zpevněné plochy v levé části hřbitova k vedlejšímu vjezdu. Zpevněná plocha byla provedena ze žulových kostek.

Opěrná zídka, podélně ohraničující zpevněnou plochu a řešící mírné převýšení v příčném směru je byla řešena betonovými palisádami. Předpokládá se její částečné zakrytí převislými květinami a keři.

Horní úroveň u opěrné zídky byla osázena květinami a v okolí vysypána kůrou nebo štěpkou. Při opěrné zídce byl k odpočinku osazeny lavičky.

Stavbu provedla fa Alfastav s.r.o. v době od 01. 04. 2020 do 31. 08. 2020 Celkové finanční náklady byly ve výši 421 506,60,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 273 000,- Kč.