Czech POINT

Úřad je zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.

Na úřadu můžete za poplatek získat následující ověřené výstupy:

  • výpis z obchodního rejstříku,
  • výpis ze živnostenského rejstříku,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • výpis z katastru nemovitostí.
  • výpisy z dalších rejstříků
Autorizovaná konverze dokumentů – konverzí se dle zákona č.300/2008 Sb. rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě.