Historie, zajímavosti

Osada Chlistov vznikla asi v polovině 12 století (roku 1150), kdy osídlování našeho území dospělo až k pomezí Královského Hvozdu hraničnímu lesu Šumava. První historická zmínka je z roku 1360, kdy tu již stojí farní kostel. V té době byl Chlistov pravděpodobně rozdělen na řadu zemských statků.

První školou v Chlistově je škola farní, pravděpodobně z roku 1785. V letech 1814 až 1816 byla vystavěna nová budova školy, která byla v roce 1903 rozšířena do dnešní podoby. Na zaplacení přístavby školy byl zaveden tzv. pivní krejcar. Vyučování ve zdejší škole bylo ukončeno v roce 1978.

V roce 1901 byla v Chlistově založena Kampelička - Spořitelní a záložní spolek. Roku 1936 byla postavena vlastní budova Kampeličky.

K založení knihovny
došlo v roce 1889. Předtím byla knihovna farní.

V roce 1925 se Obecní zastupitelstvo usneslo přihlásit obec k elektrizaci. K realizaci došlo až v roce 1949.

Autobusové spojení s městem Klatovy bylo zahájeno v roce 1951. Předtím bylo nutné docházet na vlakové nádraží Malonince.

Chlistov je samostatná obec klatovského okresu s vlastní samosprávou. Do roku 1929 náležela k Chlistovu osada Střítež.

S výjimkou let 1985 až 1990, kdy obec patřila ke Klatovům, měla vždy své obecní zastupitelstvo.

Památky

První písemná zmínka o kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově pochází z roku 1360.
Příklad samostatně stojící chalupy šumavského typu z velkých neotesaných kmenů, pocházející pravděpodobně z 18. století…
Patrový roubený dům s pavláčkou na boční straně a předsazenou lomenicí v průčelí…
Areál usedlosti sestávající z obytného stavení se sklípkem, chlévu a stodoly…
Doklad židovského osídlení obce, obsahující již jen zlomek z původního souboru náhrobků a zbytek ohradní zdi s branou…
Kroniky obce, fary, obecné školy, četnické stanice. Čtení na mnoho zimních večerů.