Fotogalerie

V sobotu 10.února 2024 se od 15:00 hodin konal v Chlistově dětský maškarní bál. Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže - slalom s balónky mezi koleny, namotávání autíček, vybírání víček podle barev, honička kočky a myši, nebo židličkovaná. Zúčastnilo se 20 masek a další hosté. Každý si odnesl malý dárek z tomboly. Všem, kdo se podíleli na organizaci, děkujeme za další vydařenou akci.
V prostorách víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni byly ve středu 13. prosince 2023 vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2023. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 42 kronik. Hodnocení pak provedla sedmičlenná odborná porota. Hodnoceny byly zápisy do kronik v letech 2019, 2020 a 2021. Nejlepšími kronikami byly vyhlášeny kroniky obcí Lhůta, Litohlavy, Břasy a města Starý Plzenec. Soutěžící kroniky byly v Plzni vystaveny a zájemci si je mohli prohlédnout. Chlistov se sice neumístil, ale ujistili jsme se, že kroniku a přílohy vedeme správně, dostali jsme několik metodických rad od odborníků a byli jsme pochváleni za nasazení.
V sobotu 16.prosince se v Chlistově od 16:00 hodin konala v hostinci Na Točně tradiční vánoční besídka. Zahájena byla úvodním slovem starosty obce Ing. Václava Boučka, následovalo divadelní představení chlistovských dětí O perníkové chaloupce, které si pečlivě připravily a nacvičily pod vedením Hanky Brabcové. Po vystoupení bylo možné posedět při poslechu vánočních koled, ochutnat vánoční cukroví a vyrobit si vánoční přání.
V sobotu 2.prosince 2023 se v Chlistově rozsvítil vánoční strom. Od 16:00 hodin bylo připraveno v hostinci Na Točně vánoční tvoření, bylo možné si vyrobit vánoční ozdobu nebo svícen. V 18:00 hodin byl za pomoci všech přítomných dětí rozsvícen vánoční strom a následovalo společné zpívání vánočních koled za doprovodu pana Michala Mrňáka. Celé odpoledne bylo připraveno domácí občerstvení a svařené víno.
V neděli 1.10.2023 se v Chlistově od 9:00 hodin konal výlov Sedláckého rybníka.
V pátek 29.9.2023 se od 19:00 konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce v Hostinci Na Točně. Projednaly se body dle programu a následovala diskuze. Účast byla hojná.
V sobotu 16.9.2023 se v Chlistově od 14 hodin u hostince Na Točně konalo pouťové odpoledne. Připraven byl pestrý program - turnaj v malé kopané, soutěže pro děti s odměnou, skákací hrad a občerstvení. Večer byl zakončen pouťovou zábavou za doprovodu kapely Andromeda. Účast byla hojná a počasí perfektní.
V sobotu 26.srpna 2023 proběhl 13.ročník chlistovského pivního triatlonu. Jako tradičně se jedná o kombinaci plavání, jízdy na kole a běhu, prokládané pitím piv. Atmosféra byla úžasná, účastnilo se 37 sportovců. Večer byl zakončen zábavou, k tanci a poslechu hrála kapela Žužlan z Lužan.
V sobotu 25.2.2022 se v Chlistově konal pod záštitou Obce Chlistov a Českého červeného kříže dětský maškarní bál. Pro děti byl připraven pestrý program, soutěže, tanec a bohatá tombola.
Masopustní veselí ovládlo v sobotu 11.2.2023 Chlistov, letos v duchu filmu Babovřesky. Průvod obcí byl zahájen ve 13:00 hodin, nechyběla zastavení u jednotlivých domů, kde bylo nachystané bohaté občerstvení a na čtyřech místech se během průvodu sehrály i scénky z filmu.
V sobotu 17.12.2022 se od 15:00 hodin konala vánoční besídka pro děti. Po úvodním slovu starosty obce bylo připraveno krátké recitační představení, které si předem secvičily chlistovské děti. Následoval zábavný program a tvoření (výroba vánočních přáníček).
V sobotu 26.11.2022 byl v obci Chlistov rozsvícen vánoční strom. Od 16 hodin bylo zahájeno(nejen pro děti) vánoční tvoření. Vyráběly se vánoční dekorace - stromky, andělé a věnce. V 18 hodin byl za pomoci dětí a doprovodu vánočních koled rozsvícen vánoční strom. Během celé akce bylo ke svařáku připraveno výborné občerstvení od příchozích.
V sobotu 17.září 2022 se v Chlistově u hostince Na Točně pořádalo pouťové odpoledne. Od 15:00 hodin byly připraveny soutěže pro děti, v letošním roce na téma ochrany životního prostředí a přírody. Po absolvování všech soutěží si všechny děti odnesly malou odměnu. Odpoledne proběhl i turnaj v malé kopané, účastnily se 3 týmy - SK Chlistov, Johny team a PS Křeč. Celé odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení - klobásy, párky v rohlíku, grilované hermelíny, pečená kuřata atd. Večer navazovala pouťová zábava, od 20:00 hodin hrála skupina Andromeda. I přesto, že počasí odpoledne akci příliš nepřálo a pršelo, pouť se opět letos velmi vydařila a účast byla hojná.