Venkovský dům u Mýdlů čp. 37

 
 
 
 
Příklad samostatně stojící chalupy šumavského typu z velkých neotesaných kmenů, pocházející pravděpodobně z 18. století.

Šumavská lidová architektura, roubená po archaickém způsobu. Chalupa tvoří hodnotný celek s dalšími památkami v obci. Samostatně stojící chalupa šumavského typu, na obdélném podélném půdorysu podélnou osou orientovaná ve směru S-J.

Stavení zčásti sroubené z masivních kuláčů na kamenné spárované podezdívce a z části omítané zděné. V severní části chalupy obytné stavení, z jihu přiléhají chlévy a v závěru z jihu k chlévům přiléhá stodůlka. Vše pod společnou sedlovou střechou pokrytou eternitovými šablonami. Okna obdélná šestitabulková, v líci stěny.

Štít trojúhelný předsazený s mírným přesahem střechy, obložený svisle kladenými prkny s lištami kryjícími spáry. V závěru průčelí z jihu stodůlka z lomového neomítaného kamene, s obdélnými dvoukřídlými prkennými vraty vjezdu.

U severního nároží v podezdívce snížený vstup do sklípku, s jednokřídlými prkennými dvířky. Jižní štítové průčelí z lomového neomítaného kamene s trojúhelným štítem obloženým svisle kladenými prkny. V ose k jihu obdélný vstup s dvoukřídlými dřevěnými dveřmi v tesařském ostění. Předsazený okap kryje kamenné zápraží. Jižně od vstupu průčelí omítané předstupující před líc obytného stavení.