Venkovská usedlost čp. 38


 
 
 
 
Patrový dům se zděným přízemím s chlévy a roubeným obytným patrem, v bočním průčelí pod přesahem střechy pavláčka s vnějším dřevěným schodištěm a vyřezávanými sloupky. Příklad lidové architektury 19. století, typické pro danou lokalitu.

Areál usedlosti sestávající z obytného stavení se sklípkem, chlévu a stodoly. Patrová samostatně stojící chalupa na půdorysu L, podélnou osou orientovaná ve směru S-J a příčnou osou vestavěna do svahu.

Zděné omítané chlévy tvoří přízemí roubeného bíleného stavení, ze severu přiléhá stodola zalomená kolmým křídlem do dvora.