Stavební úpravy hřbitova a márnice v Chlistově


Jednalo se se o realizaci stavebních úprav hřbitova a márnice na hřbitově v Chlistově. V rámci úprav byla opravena obvodová zeď hřbitova, stávající zeď z PZD desek byla zbourána a vystavěna zeď nová, včetně kompletního osazení krycích desek, opravy omítek a jejich nátěru.

Byla opravena vstupní brána a vytvořen nový vjezd v levé zadní části hřbitova, včetně osazené vrat. U hlavního vstupu bylo vybudováno nové přístupové schodiště z kamenných stupňů a zpevněné plochy vně i uvnitř hřbitova a to z kamenných kostek.

Uvnitř hřbitova byl opraven hlavní kříž. Do prostoru hřbitova byla zavedena voda pro zalévání květinové výzdoby hřbitova. U márnice, která je součástí hřbitova, byla vyměněna krytina, opravena fasáda, včetně nátěru, vyměněny dřevěná okna a dveře a provedena zpevněná plocha z kamenných kostek před márnicí.

Stavba probíhala v roce 2013 – 2014 a byla provedena fa ALFASTAV s.r.o. Finanční náklady dosáhly celkové výše 2 762 029,- z toho dotace z Programu obnovy venkova činila 1 386 040,- Kč.