Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého a kříže u kostela Povýšení Sv. Kříže v Chlistově


 
 
 
 
Jednalo se o restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí na pozemku č. parc. 35 v k.ú. Chlistov v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže v Chlistově.

Pochromovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého na štíhlém žulovém soklu (výška soklu cca 1,5 m, výška sochy cca 1,5 m) byla značně zkorodovaná, barevné vrstvy krakelují a odlučují se od povrchu.

Povrch kamenného soklu byl znečištěn prachovými deposity a biologickým napadením ve formě lišejníků, mechů a řas. Lokálně, především v oblasti patky a hlavice se nacházely tmavé krusty a drobnější plastická poškození.

Povrch kamene byl očištěn od volných nečistot, biologického napadení a povrchových krust. Spáry byly pročištěny od vyžilých výplní. Kámen byl celoplošně zpevněn, rozlámané části slepeny epoxidovým lepidlem, praskliny injektovány.

U litinové sochy byl proveden průzkum povrchových úprav. Kov byl očištěn od nesoudržných produktů koroze a příliš degradovaných nátěrů. Poté byl povrch ošetřen proti korozi, antikorozní úprava byla provedena šopováním.

Polychromie byla obnovena na základě výsledku průzkumu barevných vrstev. Pod sochou byl proveden nový betonový základ.

Restaurování sochy provedla fa KAMENICTVÍ Luboš Procházka, v době od 01. 03. 2020 do 30. 09. 2020. Celkové finanční náklady byly ve výši 132 000,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 92 400,- Kč.