Bezdrátový rozhlas v obci Chlistov


 
 
 
 
Jednalo se o vybudování nového bezdrátového rozhlasu pro obec Chlistov a chatovou oblast. Stávající bezdrátový rozhlas jeho stáří byla cca 40 let, byl dosti poruchový, jednotlivé komponenty (reproduktory, kabely) již dosloužily a byly v havarijním stavu.

V rámci stavby byla do budovy OÚ bude dodána zcela nová, počítačem ovládaná ústředna bezdrátového rozhlasu. V ovládacím počítači nainstalovaný SW umožňuje jak přípravu relací a jejich časovou správu, tak rovněž obsahuje i užitečné zvukové soubory (znělky, oddělovače, gongy, hudební soubory atd.).

Je možno z něj uživatelsky spouštět varovné signály JSVV (jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva) dle metodiky HZS ČR, event. připojením dalších komponentů/modulů lze rozšířit užitné vlastnosti celého systému místního rozhlasu.

V obci Chlistov bylo na stávající sloupy el. osvětlení nainstalováno 9 bezdrátových hlásičů, které jsou napájeny z rozvodu VO; v chatové oblasti byly osazeny nové ocelové stožárky, na které byly osazeny 4 bezdrátové hlásiče, které jsou napájeny solárním panelem.

Stavbu provedla fa SOVT – RADIO spol. s r.o., v době od 01. 03. 2020 do 30. 04. 2020. Celkové finanční náklady byly ve výši 26 890,50,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 160 000,- Kč.