Dopravní automobil pro JSDHO Chlistov


 
 
 
 
Jednalo se o pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Chlistov, kategorie JPO V.

Automobil Renault Master dodala firma AutoNejdl Klatovy v prosinci 2021. Automobil bude sloužit pro potřeby JSDHO a obce Chlistov.

Celkové finanční náklady byly ve výši 1 194 115,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ve výši 450 000,- Kč a od Plzeňského kraje ve výši 300 000,- Kč.