Rekonstrukce dětského hřiště Chlistov


 
 
 
 
Jednalo se o rekonstrukcí dětského hřiště Chlistov. Stávající dětské hřiště bylo vybudováno v roce 2007 a herní prvky byly ze dřeva. Za dobu svého užívání byly dřevěné herní prvky degradovány hnilobou a stav hřiště byl havarijní.

Rekonstrukcí byly dřevěné prvky nahrazeny kovovými, povrch byl proveden z kačírku. Hřiště se stalo bezpečnou oázou v centru obce pro hraní dětí nejenom z obce Chlistov, ale i návštěvníků a dětí z okolí.

Stavbu provedla fa František Smitka, Přívětice, v době od 01. 03. 2018 do 28. 05. 2018. Celkové finanční náklady byly ve výši 465 857,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 200 000,- Kč.