SDH Chlistov

Sbor dobrovolných hasičů Chlistov vznikl v roce 1895 jako pobočný spolek.

Jeho současným starostou je Miroslav Javorský.

Sídlo sboru: Chlistov 54, 339 01 Chlistov

Hasičská zbrojnice se nachází naproti obecnímu úřadu. Hasičský sbor pořádá v průběhu roku kulturní a společenské akce v hostinci Na Točně.

SDH Chlistov pravidelně organizuje, nebo se podílí na organizaci následujících akcí: sportovně zábané odpoledne, maškarní ples, pouťové odpoledne, masoputsní průvod, klání hasičských družstev, zábavné dětské odpoledne, turnaj v malé kopané a další.

V roce 2021 došlo k modernizaci vybavení SDH. Byl pořízen dopravní automobil kategorie JPO V.

Automobil Renault Master dodala firma AutoNejdl Klatovy v prosinci 2021. Automobil bude sloužit pro potřeby JSDHO a obce Chlistov.

Celkové finanční náklady byly ve výši 1 194 115,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS ve výši 450 000,- Kč a od Plzeňského kraje ve výši 300 000,- Kč.