SDH Chlistov

Sbor dobrovolných hasičů Chlistov vznikl v roce 1895 jako pobočný spolek. Sbor aktuálně čítá přes 50 členů.

Jeho současným starostou je Petr Cihlář.

Sídlo sboru: Chlistov 54, 339 01 Chlistov

Hasičská zbrojnice se nachází naproti obecnímu úřadu. Hasičský sbor pořádá v průběhu roku kulturní a společenské akce v hostinci Na Točně.

SDH Chlistov pravidelně organizuje, nebo se podílí na organizaci následujících akcí: sportovně zábavné odpoledne, maškarní ples, pouťové odpoledne, masopustní průvod, klání hasičských družstev, zábavné dětské odpoledne, turnaj v malé kopané a další.

V roce 2021 došlo k modernizaci vybavení SDH. Byl pořízen dopravní automobil kategorie JPO V.

Automobil Renault Master dodala firma AutoNejdl Klatovy v prosinci 2021. Automobil bude sloužit pro potřeby JSDHO a obce Chlistov.