Fotogalerie

V neděli 1.10.2023 se v Chlistově od 9:00 hodin konal výlov Sedláckého rybníka.
V pátek 29.9.2023 se od 19:00 konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce v Hostinci Na Točně. Projednaly se body dle programu a následovala diskuze. Účast byla hojná.
V sobotu 16.9.2023 se v Chlistově od 14 hodin u hostince Na Točně konalo pouťové odpoledne. Připraven byl pestrý program - turnaj v malé kopané, soutěže pro děti s odměnou, skákací hrad a občerstvení. Večer byl zakončen pouťovou zábavou za doprovodu kapely Andromeda. Účast byla hojná a počasí perfektní.
V sobotu 26.srpna 2023 proběhl 13.ročník chlistovského pivního triatlonu. Jako tradičně se jedná o kombinaci plavání, jízdy na kole a běhu, prokládané pitím piv. Atmosféra byla úžasná, účastnilo se 37 sportovců. Večer byl zakončen zábavou, k tanci a poslechu hrála kapela Žužlan z Lužan.
V sobotu 25.2.2022 se v Chlistově konal pod záštitou Obce Chlistov a Českého červeného kříže dětský maškarní bál. Pro děti byl připraven pestrý program, soutěže, tanec a bohatá tombola.
Masopustní veselí ovládlo v sobotu 11.2.2023 Chlistov, letos v duchu filmu Babovřesky. Průvod obcí byl zahájen ve 13:00 hodin, nechyběla zastavení u jednotlivých domů, kde bylo nachystané bohaté občerstvení a na čtyřech místech se během průvodu sehrály i scénky z filmu.
V sobotu 17.12.2022 se od 15:00 hodin konala vánoční besídka pro děti. Po úvodním slovu starosty obce bylo připraveno krátké recitační představení, které si předem secvičily chlistovské děti. Následoval zábavný program a tvoření (výroba vánočních přáníček).
V sobotu 26.11.2022 byl v obci Chlistov rozsvícen vánoční strom. Od 16 hodin bylo zahájeno(nejen pro děti) vánoční tvoření. Vyráběly se vánoční dekorace - stromky, andělé a věnce. V 18 hodin byl za pomoci dětí a doprovodu vánočních koled rozsvícen vánoční strom. Během celé akce bylo ke svařáku připraveno výborné občerstvení od příchozích.
V sobotu 17.září 2022 se v Chlistově u hostince Na Točně pořádalo pouťové odpoledne. Od 15:00 hodin byly připraveny soutěže pro děti, v letošním roce na téma ochrany životního prostředí a přírody. Po absolvování všech soutěží si všechny děti odnesly malou odměnu. Odpoledne proběhl i turnaj v malé kopané, účastnily se 3 týmy - SK Chlistov, Johny team a PS Křeč. Celé odpoledne bylo zajištěno bohaté občerstvení - klobásy, párky v rohlíku, grilované hermelíny, pečená kuřata atd. Večer navazovala pouťová zábava, od 20:00 hodin hrála skupina Andromeda. I přesto, že počasí odpoledne akci příliš nepřálo a pršelo, pouť se opět letos velmi vydařila a účast byla hojná.